Paveiktais laika periodā no 01.09.2021. līdz 30.11.2021.

Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās aktivitātes:

  • turpināts metalo-β-lactamāzes IMP-1 pētījums. Izmantojot paramagnētisko lantanīdu inducētās pseidokontakta nobīdes noteikts triptofāna aminoskābes sānu ķēdes indola cikla precīzs novietojums un orientācija proteīna struktūrā;
  • pabeigta S,S-4-fluorovalīna un S,R-4-fluorovalīna 13C izotopologu sintēze. Turpināts darbs pie fluorēto aminoskābju sintēzes publikācijas. Sākts darbs pie 3-fluorovalīna sintēzes izstrādes. Sākotnējā pieeja nedeva vēlamo rezultātu, tāpēc tika izstrādāta alternatīva metode. Notiek darbs pie izstrādātās metodes validācijas;
  • izstrādāta 3-flurorovalīna sintēzes metode. Dotā metode piemērota arī dažādu izotopologu sintēzei izmantojot komerciāli pieejamu 13C un/vai 2H iezīmētu acetonu kā C3 3-fluorovalīna būvbloku. Turpināta proteīnu Cell-free sintēzes optimizācija. Sadarbībā ar Prof. G. Ottingu iegūti augstas izšķiršanas 19F/19F TOCSY KMR spektri PpiB proteīnam, kura sastāvā inkorporēts iepriekš sintezētais difluoroleicīns. 19F/19F TOCSY KMR spektros novērotas 19F-19F sadarbības savstarpēji nesaistītiem kodoliem;
  • metalo-β-lactamāzes IMP-1 pētījuma rezultāti apkopoti publikācijā un iesniegti žurnālā Magnetic Resonance.

Publicēts: 10.12.2021.