Paveiktais laika periodā no 01.06.2020. līdz 31.08.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • sadarbībā ar prof. T. Hubertu un prof. G. Ottingu (Austrālijas Nacionālā Universitāte) uzsākti proteīnu marķēšanas eksperimenti ar iepriekš sintezētajiem dipikolīnskābes (DPA) atvasinājumiem;
  • uzsākta selektīvi deiterētu 13C iezīmētu indolu sintēze. Lielos proteīnos un cietās fāzes KMR paraugos 1H-1H homonukleārā dipolu mijiedarbība veicina spinu relaksāciju, kā rezultātā tiek samazināta novērojamo signālu intensitāte;
  • lai salīdzinātu dažādu DPA atvasinājumu reaģētspēju ar cisteīna (cys) un selenocisteīna (sec) atlikumiem, un lai novērtētu šo savienojumu pielietojamību Dubultās Elektronu-Elektronu Rezonanses (DEER) eksperimentos, tika iegūti MBP dubult-cys un dubult-sec mutanti;
  • izstrādāta selektīvi deiterētu indola-4-13C un indola-7-13C sintēze. Šo savienojumu sintēze balstīta uz globālu H/D apmaiņu hidroksi-indolos, kas ir samērā viegli iegūstami mērķsavienojumu starpprodukti;
  • izstrādāta trifluoroleicīna-15N sintēze.

Publicēts: 10.09.2020.