Paveiktais laika periodā no 01.03.2021. līdz 31.05.2021.

Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās aktivitātes:

  • noskaidrots, ka saskaņā ar sākotnēji izstrādāto sintēzes plānu nav iespējams iegūt uz iepriekš izstrādātā diazepāna lantanīdu liganda bāzēto paramagnētisko proteīnu marķieri. Izstrādāts jauns sintēzes plāns, kas ietver sākotnēju lantanīdu saistošo sānu grupu ievadīšanu, kam seko diazepāna cikla saslēgšana un oksadiazola saistošās grupas kontruēšana;
  • uzsākts darbs pie 15N/13C iezīmēta trifluorovalīna sintēzes. Sākotnēji tika mēģināta līdzīga pieeja kā 13C/15N iezīmēta fluoroalanīna gadījumā, tomēr neizdevās panākt tīru intermediāta hlorēšanu vai bromēšanu benziliskajā pozīcijā. Šī iemesla dēļ uzsākts mēģinājums iegūt 15N/13C iezīmētu trifluorovalīnu izmantot alternatīvu shēmu;
  • pabeigts darbs pie publikācijas izstrādes, kas apkopo 13C iezīmētu indolu un fluoroindolu sintēzes metodoloģiju un šo savienojumu izmantošanu proteīnu in vitro sintēzē. Pētījuma rezultāti iesniegti un publicēti žurnālā Organic & Biomolecular Chemistry (https://doi.org/10.1039/D1OB00611H). Šobrīd turpinās pētījumi, kuros 13C un 19F iezīmi saturoši proteīni tiek marķēti ar paramagnētiskajiem nobīžu reaģentiem;
  • veikta virkne eksperimentu, lai atrastu optimālus apstākļus diazepāna cikla veidošanai, kas dotu iespēju turpināt plānotā paramagnētiskā proteīnu marķiera sintēzi;
  • uzsākts darbs pie 15N/13C iezīmēta fluorovalīna un isoleicīna sintēzes izstrādes.

Publicēts: 10.06.2021.