Paveiktais laika periodā no 01.12.2020. līdz 28.02.2021.

  • Uzsākts ilgstošs eksperiments, lai izvērtētu paaugstinātas TMAO koncentrācijas efektus augsta tauku satura diētas izraisītā insulīna rezistences peļu modelī. Eksperimentā iegūtie rezultāti palīdzēs pilnvērtīgāk izprast TMAO lomu kardiometabolo saslimšanu patoģenēzē, sniedzot informāciju par to, kā paaugstināta TMAO koncentrācija ietekmē dažādu insulīnatkarīgo audu enerģijas metabolismu un kopējo funkcionalitāti;
  • Projekta rezultāti par TMAO protektīvajiem efektiem monokrotalīna izraisītās eksperimentālās labā kambara sirds mazspējas modelī publicēti starptautiski citētā žurnālā (IF2019=5.201): Videja M, Vilskersts R, Korzh S, Cirule H, Sevostjanovs E, Dambrova M, Makrecka-Kuka M. Microbiota-Derived Metabolite Trimethylamine N-Oxide Protects Mitochondrial Energy Metabolism and Cardiac Functionality in a Rat Model of Right Ventricle Heart Failure. Front Cell Dev Biol. 2021; 8:622741. doi: 10.3389/fcell.2020.622741;
  • Projekta rezultātu ziņojumi tiek gatavoti dalībai Rīgas Stradiņa universitātes starptautiskajā konferencē Research Week 2021 (RW2021; https://rw2021.rsu.lv/ ).

Publicēts: 02.03.2021.