Paveiktais laika periodā no 01.09.2020. – 30.11.2020.

  • veikts pētījums par TMAO protektīvajiem efektiem monokrotalīna izraisītās eksperimentālās plaušu hipertensijas modelī un rezultāti apkopoti manuskriptā, kas iesniegts izskatīšanai starptautiskā žurnālā. Rezultāti liecina, ka TMAO varētu būt iesaistīts arī organisma aizsargreakcijā pret stresa apstākļiem;
  • projekta rezultāti par metformīna ietekmi uz TMAO līmeņiem publicēti: Kuka J, Videja M, Makrecka-Kuka M, Liepins J, Grinberga S, Sevostjanovs E, Vilks K, Liepinsh E, Dambrova M. Metformin decreases bacterial trimethylamine production and trimethylamine N-oxide levels in db/db mice. Sci Rep. 2020 Sep 3;10(1):14555. doi: 10.1038/s41598-020-71470-4.

Publicēts: 02.12.2020.