Paveiktais laika periodā no 01.06.2021. līdz 31.08.2021.

  • Pateicoties FLPP projekta ietvaros gūtajām iestrādnēm, RSU doktorante M. Vidējā izturējusi konkursu un saņēmusi doktorantūras grantu Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts doktorantu iesaistei zinātniski pētnieciskajā un studiju darbā (Nr. 8.2.2.0/20/I/004)”.
  • Turpinot brīvprātīgo iesisti uztura intervences eksperimentā un apkopojot datus par 24 brīvprātīgajiem, tika novērots, ka 5 dienu intervālā ēšana ar kaloriju ierobežojumu (Fasting mimicking diet) ne tikai uzlabo metabolismu raksturojošos plazmas bioķīmiskos parametrus, bet arī nozīmīgi samazina TMAO līmeni plazmā. 19 kontroles grupas dalībniekiem, kas uzturā lietoja papildus 4 dārzeņu porcijas dienā, bet pieturējās pie sava ierastā uztura, netika novēroti līdzvērtīgi metabolo rādītāju uzlabojumi.
  • Turpinot paraugu apstrādi augsta tauku satura diētas izraisītā insulīna rezistences modelī, tiek pētīti iespējamie molekulārie mehānismi, kas varētu skaidrot nieru funkcijas pasliktināšanos pelēm, kas ilgstoši saņēmušas ar TMAO papildinātu eksperimentālo diētu.

Publicēts: 01.09.2021.