Paveiktais laika periodā no 01.06.2020. – 31.08.2020.

  • turpināti pētījumi par dažādu diētu ietekmi uz TMAO līmeņiem asinsritē un TMAO efektu molekulārajiem mehānismiem, īpaši koncentrējoties uz mitohondriju funkcionalitātes mērījumiem;
  • par projekta rezultātiem ziņots FLPP Medicīnas un veselības zinātņu nozares seminārā, 02.06.2020;
  • par projekta ideju, izpildes rezultātiem un studentu iesaisti ziņots LZP organizētajā tiešsaistes seminārā (video pieejams LZP youtube kanālā). Par projekta aktualitātēm sniegta intervija https://labsoflatvia.com/aktuali/veselibas-molekularie-mehanismi .

Publicēts: 02.09.2020.