Sintēzes pieeju izveide limonoīda Libigvīna A karkasa konstruēšanai

Pētniecības pieteikuma Nr.
1.1.1.2/VIAA/4/20/752
Pēcdoktorants
Dr. Marija Skvorcova
Zinātniskais konsultants
Prof. Aigars Jirgensons
Projekta ieviešanas ilgums
29 mēneši
Projekta īstenošanas vieta
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Kopējās projekta izmaksas
107 788,07 EUR (ERAF finansējums – 91 619,85 EUR; valsts budžeta finansējums – 4 311,52 EUR)

Projekta zinātniskais mērķis ir sintēzes pieeju  izveide Libigvīna A un tā analogu iegūšanai.

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

 • dalība 2 zinātniskajās konferencēs
 • 1 zinātniskais raksts (IF > 50% no nozares vidējā līmeņa)

Publicēts: 12.02.2021.

Paveiktais laika periodā no 01.02.2021. - 30.04.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 

 • veikta restrosintētiskā analīze Ligvīna tricikla konstruēšanai anulēšanas reakcijās. Praktiskajai realizācijai izvēlēti divi sintēzes ceļi (A un B);
 • veikta ceļa A enatiobagātināta bicikliskā būvbloka iegūšana  gramu apjomā, atbilstoši literatūrā aprakstītajai metodei;
 • veikta ceļa A būvbloka derivatizēšanas mēģinājumi – iegūts nākošās pakāpes būvbloks tricikla saslēgšanai, tomēr nepieciešamas veikt papildus darbu diastereselektivitātes paaugstināšanai;
 • īstenota ceļam B nepieciešamā  būvbloka oriģinālas  sintēzes izveide.

Publicēts: 12.05.2021.

Paveiktais laika periodā no 01.05.2021. - 31.07.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 

 • pētniecība tika koncentrēta uz modeļu substrātu izstrādi, lai izvērtētu hipotēzes attiecībā uz būru veidošanās reakcijām;
 • tika veiktas darbības ar funkcionālo grupu, kas ietvēra estera un jodēšanas samazināšanu un ketāla aizsardzības noņemšanu, iegūstot vēlamo alkiljodīdu, kas ir galvenais būru veidojošās reakcijas attīstībai;
 • turpināts darbs pie totālas fragmalīna tipa limonoīdu sintēzes.

Publicēts:12.08.2021.

Paveiktais laika periodā no 01.08.2021. - 31.10.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 

 • turpināts darbs pie fragmalīna tipa limonoīdu totālas sintēzes;
 • turpināta modeļu substrātu izstrādes pētniecība, lai izvērtētu hipotēzes attiecībā uz būru veidošanās reakcijām;
 • uzsākta funkcionalizēta Libigvīna A karkasa fragmenta izstrāde.

Publicēts:12.11.2021.

Paveiktais laika periodā no 01.11.2021. - 31.01.2022.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 

 • īstenoti pētījumi  attiecīga substrāta izstrādei būru veidošanas reakcijām un iegūtās būra struktūras turpmāko funkcionalizācijai;
 • eksperimentu rezultātā iegūts kristāliskais materiāls, kas piemērots rentgena kristalogrāfijai, veiksmīgi apstiprinot vēlamās būra struktūras veidošanos;
 • uzsākti pētījumi  modeļu substrātu sagatavošanai CH oksidēšanai.

Publicēts: 11.02.2022.

Paveiktais laika periodā no 01.02.2022. - 30.04.2022.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 

 • turpināti pētījumi  modeļu substrātu sagatavošanai CH oksidēšanai;
 • esam koncentrējušies uz sintēzes optimizāciju un  Libigvīna A oktahidro-(1H)-2,5-metanoindēna karkasa apakšstruktūru atvasināšanu, lai tālāk izstrādātu sintēzes ceļu uz Libigvīna A  kopējo sintēzi;
 • viens no sintēzes ierobežojošajiem faktoriem bija Hajoša-Periša ketona atvasinājuma esterifikācija, kas lielākos mērogos darbojās slikti. Optimizējot šo soli, tika iegūta stabila procedūra.

Publicēts: 11.05.2022.

Paveiktais laika periodā no 01.05.2022. - 31.07.2022.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 

 • turpināti pētījumi sintēzes optimizācijai un Libigvīna A oktahidro-(1H)-2,5-metanoindēna karkasa apakšstruktūru atvasināšanai, lai tālāk izstrādātu sintēzes ceļu uz Libigvīna A kopējo sintēzi;
 • optimizējot Hajoša-Periša ketona atvasinājuma esterifikāciju, tika iegūta diastereomēru attiecība 2:1. Iegūtais savienojums ātri epimerizējās spēcīgas bāzes klātbūtnē;
 • iegūto savienojumu varēja viegli attīrīt, izmantojot hromatogrāfiju, un tas bija ideāls substrāts, lai izpētītu C-H funkcionalizācijas reakcijas.

Publicēts: 11.08.2022.

Paveiktais laika periodā no 01.08.2022. - 31.10.2022.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 • uzsākti metanoindēna karkasa modificēšanas pētījumi. Sākumā tika veikta virsotnes pozīcijas bromēšana, turpinot darbu ar virsotnes pozīcijas oksidēšanu;
 • uzsākta iegūto rezultātu apkopšana un publikācijas manuskripta sagatavošana par metanoindēna karkasa konstruēšanu.

Publicēts: 11.11.2022.

Paveiktais laika periodā no 01.11.2022. - 31.01.2023.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 • turpināti metanoindēna karkasa modificēšanas pētījumi: a) virsotnes pozīcijas oksidēšana; b) Seagusa-Ito reakcijas realizācija nepiesātināta ketona substruktūras ieviešanai;
 • turpināts darbs pie publikācijas manuskripta  par metanoindēna karkasa konstruēšanu;
 • metanoindēna karkasa konstruēšana, ar virsotnes pozīcijā ievadītu hidroksigrupu;
 • publikāciju atbalstošās informācijas (supporting Information) sagatavošana.

Publicēts: 10.02.2023.

Paveiktais laika periodā no 01.02.2023. - 30.04.2023.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 • pārskata perioda sākumā turpināts darbs pie publikācijas manuskripta par metanoindēna karkasa konstruēšanu;
 • uzsākta mobilitāte Notingemas Universitātē , Dr. Matia Silvi zinātniskajā grupā;
 • zinātniskajā izdevumā J. Org. Chem. iesniegts manuskripts “Assembling the Methanoindene Cage of Phragmalin-Type Natural Products“;
 • uzsākts darbs pie manuskripta par C-H oksidācijas un Saegusa-Ito oksidācijas rezultātiem.

Publicēts: 10.05.2023.

Paveiktais laika periodā no 01.05.2023. - 30.06.2023.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 • akceptēts zinātniskajā izdevumā J. Org. Chem. iesniegtais manuskripts “Assembling the Methanoindene Cage of Phragmalin-Type Natural Products“;
 • pabeigta mobilitāte Notingemas Universitātē , Dr. Matia Silvi zinātniskajā grupā;
 • sagatavots manuskripts, kurā iekļauti C-H oksidācijas un Saegusa-Ito oksidācijas rezultāti.

Publicēts: 30.06.2023.