Paveiktais laika periodā no 01.11.2021. līdz 31.01.2022.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • veikts eksperimentālais darbs Prof. Ago Rinken vadītajā Tartu Universitātes (University of Tartu) Ķīmijas institūta (Institute of Chemistry, CHEMICUM) Bioķīmijas departamenta laboratorijā;
  • piedalījos Tartu Universitātes studentu izglītošanas pasākumos, kas tika organizēti reizi nedēļā “Journal Club” formātā;
  • 5. decembrī Amerikas Epilepsijas savienības (American Epilepsy Society) ikgadējās konferences CME (Continuing Medical Education) simpozijā ”Novel Neurochemical Pathways in the Pathogenesis of Developmental Epileptic Encephalopathies”, kas norisinājās Čikāgā, Ilinoisa, ASV, sniegts mutisks ziņojums ar nosaukumu ”Sigma-1: A Novel Target in Epilepsy”;
  • no 6.-8. decembrim dalība 8. Europas Farmakoloģijas kongresā (8th European Virtual Congress of Pharmacology (EPHAR 2021)) ar mutisku referātu ”Modulators of activity of sigma-1 receptor orthosteric ligands”;
  • sagatavots un iesniegts pieteikums Igaunijas Pētniecības padomes izsludinātā PostDoc projektu konkursā, lai turpinātu uzsākto sadarbību ar Tartu Universitātes kolēģiem par sigma-1 šaperona proteīna un GABA-B receptora iekššūnas mijiedarbību;
  • ņemot vērā COVID-19 pandēmijas radīto ietekmi uz projekta, it sevišķi starptautiskās mobilitātes, īstenošanu, saņemts apstiprinājums par projekta perioda pagarinājumu.

Publicēts: 07.02.2022.