Paveiktais laika periodā no 01.11.2020. līdz 31.01.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • sagatavoti imūnfluorescences paraugi GABA-B receptora subvienību kolokalizācijas novērtēšanai kontroles un sigma-1 šaperona proteīna izslēgtā gēna peļu smadzeņu audu mediālās habenulas ventrālajā daļā, un sadarbībā ar Biomedicīnas pētījumu un studiju centra kolēģiem veikta attēlu uzņemšana, lietojot Leica TCS SP8 konfokālo mikroskopu;
  • manuskripts ar nosaukumu “Genetic inactivation of the sigma-1 chaperone protein results in decreased expression of the R2 subunit of the GABA-B receptor and increased susceptibility to seizures” tika pieņemts publicēšanai žurnālā Neurobiology of Disease (IF = 5.332). https://doi.org/10.1016/j.nbd.2020.105244. Konfokālais attēls ar GABA-B receptora subvienību R1 un R2 kolokalizāciju mediālās habenulas ventrālajā daļā tika izvēlēts žurnāla Neurobiology of Disease vāka noformējumam;
  • turpināta Rīgas Stradiņa universitātes 4. kursa studenta pētnieciskā darba vadīšana.

Publicēts: 08.02.2021.