Paveiktais laika periodā no 01.08.2021. līdz 31.10.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • uzsākta mobilitātes vizīte. Veikts eksperimentālais darbs Prof. Ago Rinken vadītajā Tartu Universitātes (University of Tartu) Ķīmijas institūta (Institute of Chemistry, CHEMICUM) Bioķīmijas departamenta laboratorijā;
  • sadarbībā ar Tartu Universitātes kolēģiem veikti labojumi un iesniegts manuskripts “ Intracellular dynamics of the Sigma-1 receptor observed with super-resolution imaging microscopy” publicēšanai žurnālā International Journal of Molecular Sciences;
  • piedalījos Tartu Universitātes studentu izglītošanas pasākumos, kas tika organizēti reizi nedēļā “Journal Club” formātā;
  • dalība VIAA organizētajā Baltijas iedvesmas dienas pasākumā par Marijas Sklodovskas Kirī aktivitāšu (MSCA) pēcdoktorantūras stipendiju.

Publicēts: 05.11.2021.