Paveiktais laika periodā no 01.05.2021. līdz 31.07.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • sadarbībā ar kolēģiem Tartu Universitātē sagatavots un iesniegts manuskripts “Sigma-1 receptor dynamics with Super-Resolution Radial Fluctuations microscopy” publicēšanai žurnālā Scientific Reports;
  • dalība Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (Joint Research Centre) organizētajā vasaras skolā “Non-animal Approaches in Science: The Three R…evolution” un attālinātajās apmācībās par efektīvu zinātnes komunikāciju;
  • dalība VIAA organizētajos tiešsaistes semināros par tēmām “Zinātniskās publikācijas rakstīšanas process un bibliometrija” un “Transferable skills for researchers”, kā arī dalība Farmakoloģijas biedrības pavasara sēdē;
  • veikti visi sagatavošanās darbi un detalizēti apspriests eksperimentālo darbu plāns mobilitātes vizītei Tartu Universitātes Ķīmijas institūtā, profesora Ago Rinken vadītajā laboratorijā.

Publicēts: 06.08.2021.