Paveiktais laika periodā no 01.02.2021. līdz 30.04.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • turpināts darbs pie manuskripta sagatavošanas;
  • uzsākts darbs pie sigma-1 šaperona proteīna ligandu atlases jeb skrīninga un klasifikācijas platformas izstrādes;
  • dalība starptautiskajā RSU konferencē “Research week 2021” ar mutisku ziņojumu “Sigma-1 chaperone protein and GABA-B receptor interaction modulates seizure threshold” un dalība COST akcijas Nr. CA18133 ERNEST rīkotajā konferencē: “Insights from structures of signalling complexes and computational modelling on GPCR function”, kur attālinātā režīmā prezentēts stenda referāts ar tēmu “Sigma-1 chaperone protein-dependent expression of the R2 subunit of GABA-B receptor and impact on seizure threshod”;
  • attālināta dalība kursos “ERIC Forum Cross-Domain Workshop on Research Quality and Reproducibility”, “Putting Science into Standards – Organ on Chip: Towards Standardization” un seminārā “Baltic Winter School 2”.

Publicēts: 07.05.2021.