Paveiktais laika periodā no 01.12.2020. līdz 28.02.2021.

Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās darbības:

  • novērtēju depresijas attīstību pelēm 12 mēnešus pēc smadzeņu traumas. Nenovēroju būtisku depresijas attīstību dzīvniekiem pēc smadzeņu traumas, bet neiroloģisko funkciju pasliktinājums ir saglabājies;
  • seksuālās uzvedības novērtēšana pelēm ar izmainītu sigma-1 receptoru  – seksuālā uzvedība tika novērtēta nepieredzējušiem un seksuāli pieredzējušiem sigma-1 receptora knockout un ģenētiski neizmainītiem peļu tēviņiem. Iegūto datu analīze, apkopošana.
    Smadzeņu audu sagatavošana histoloģijas analīzei no sigma-1 receptora knockout un ģenētiski neizmainītām pelēm;
  • piedalījos 12th International Congress of Andrology (12. Starptautiskais androloģijas kongress), kas norisinājās 9. – 12. decembrī. Prezentēju pēcdoktorantūras projekta pētījumu: “The effect of sexual activity on mice spermatozoa mitochondrial functionality”, kas ir par spermatozoīdu mitohondriju funkcionalitātes izmaiņām pēc seksuālās uzvedības;
  • 2021. gada 26. februārī piedalījos 79. Latvijas Universitātes Molekulārās bioloģijas konferencē, prezentēju pēcdoktorantūras projektā iegūtos rezultātus: “Sigma-1 receptora knockout peļu spermatozoīdu mitohondriju funkcijas novērtēšana”.

Publicēts: 02.03.2021.