Paveiktais laika periodā no 01.03.2021. līdz 31.05.2021.

Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās darbības:
  • tika noteikta testosterona, luteinizējošā, folikulstimulējošā, progesterona un dehidroepiandrosterona sulfātu (DHEA-S) hormonus koncentrācija sigma-1 receptora knockout un ģenētiski neizmainītās peļu asins plazmā, kā arī pēc 42 dienu ilgas sigma-1 receptora ligandu – agonista PRE-084, antagonista BD-1063 un pozitīvā alostēriskā modulatora E1R ievadīšanas asins plazmā;
  • noteikta agonista PRE-084, antagonista BD-1063 un pozitīvā alostēriskā modulatora E1R vielu koncentrācijas smadzeņu, sēklinieku audu paraugos;
  • smadzeņu un sēklinieku audu sagatavošana histoloģijas analīzei no sigma-1 receptora knockout un ģenētiski neizmainītām pelēm;
  • turpināts darbs pie manuskripta “Reduced despair-like behavior and metabolic changes in adult and old Sig1R KO mice”;
  • informācija par pēcdoktorantūras pētījumu, kas nopublicēta  Latvijas Organiskās sintēzes institūta mājas lapā: Baiba Švalbe, OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadošā pētniece, šobrīd pēta sigma-1 receptora nozīmi seksuālajā un reproduktīvajā funkcijā. https://www.osi.lv/meklejot-jaunus-zalvielu-merkus-osi-jauna-zinatniece-baiba-svalbe/;
  • dalība virtuālajā “Eiropas Zinātnieku naktī”  30.aprīlī;
  • dalība Latvijas Farmakoloģijas biedrības 2021. gada pavasara sēdē ar zinātnisku  prezentāciju “The role of sigma-1 receptor in sexual behaviour”, sēde notika 12.05.2021.
Publicēts: 02.06.2021.