Paveiktais laika periodā no 01.11.2018. līdz 31.12.201

Laika periodā no novembra sākuma līdz decembra beigām

  • veikta papildus in vitro paraugu analīze HRB5 un HepG2 šūnu līnijās 1 un 21% O2 koncentrācijās, analizējot palmitoilkarnitīna koncentrācijas efektus uz HIF mērķgēnu ekspresijas izmaiņām. Šajā laika posma izstrādāta metode proteīna tirozīnfosfatāzes aktivitātes noteikšanai šūnu un audu lizātos, vai izmantojot rekombinantu enzīmu.
  • pabeigta manuskripta “Decreases in circulating concentrations of long-chain acylcarnitines and free fatty acids during the glucose tolerance test represents tissue-specific insulin sensitivity in mouse models of insulin resistance” sagatavošana.  Manuskripts par plasmas taukskābju un acilkarnitīnu koncentrāciju izmaiņu noteikšanu audu insulīna rezistences diagnostikā iesniegts publicēšanai starptautiski recenzētā izdevumā.
  • novembra beigās tika vadīta ekskursija Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes studentiem Latvijas Organiskās sintēzes institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijā, iepazīstinot ar zinātniskās karjeras iespējām un pēcdoktorantūras pētījumu.

Publicēts: 02.01.2019.