Paveiktais laika periodā no 01.11.2017. līdz 31.01.2018.

1. aktivitāte: „Karnitīna koncentrācijas izmaiņu ietekme uz fizisko aktivitāti un adaptāciju hipoksijas apstākļiem”

Šajā periodā turpināti eksperimentālie pētījumi, lai noskaidrotu samazinātas karnitīna koncentrācijas ietekmi, kā arī uzsākti eksperimenti, lai noteiktu ar papildus uzņemšanu paaugstinātas karnitīna koncentrācijas efektus uz fiziskās aktivitātes rādītājiem netrenētiem dzīvniekiem. Eksperimentos noteiktas fizioloģisko parametru izmaiņas un veikta plazmas bioķīmisko rādītāju analīze.

Tika uzsākti in vitro pilotpētījumi, lai noskaidrotu samazinātas un palielinātas karnitīna koncentrācijas ietekmi uz hipoksijas inducējamā faktora transkripcionālo aktivitāti, mērķgēnu un proteīna daudzumu.

Veikta zinātniskās literatūras izpēte un apkopotas publikācijas par hipoksijas inducējamā faktora 1 α nozīmi dažādu patoloģisko stāvokļu gadījumos, tā regulācijas mehānismiem, un oksidatīvā stresa regulāciju muskuļaudos hipoksijas un fiziskās aktivitātes gadījumā.

Publicēts 01.02.2018.