Paveiktais laika periodā no 01.05.2018. līdz 31.07.2018.

1. aktivitāte „Karnitīna koncentrācijas izmaiņu ietekme uz fizisko aktivitāti un adaptāciju hipoksijas apstākļiem”

Laika periodā no maija līdz jūlija vidum noteikta samazinātas gamma butirobetaīna un karnitīna koncentrācijas nozīme uz fiziskās aktivitātes rādītājiem netrenētiem dzīvniekiem. Skriešanas testā eksperimentālajā peļu modelī tika noteiktas fizioloģiskās izmaiņas, kā arī glikozes un laktāta koncentrācijas plazmā pirms un pēc fiziskās aktivitātes.

Turpināti in vitro pētījumi un tajos iegūto paraugu analīze, nosakot luciferāzes aktivitāti HRB5 šūnās, hipoksijas inducētā faktora (HIF) α mērķgēnu gēnu ekspresiju nieru (HEK293) un aknu (HepG2, HRB5) šūnās, kā arī HIF1α proteīna daudzumu HEK293, HRB5 šūnās, lai noskaidrotu samazinātas karnitīna koncentrācijas un gamma butirobetaīna ietekmi uz HIF stabilitāti hipoksijas apstākļos, mērķgēnu ekspresijas izmaiņām un transkripcionālo aktivitāti.

Laika posmā no 18.-20. jūnijam apmeklēts IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress, kas norisinājās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgā.

Šajā periodā veikta pēcdoktorantūras projekta mobilitātes vizīte Oksfordas Universitātes Ķīmijas izpētes laboratorijā (vadītājs Prof. Christopher Schofield), lai apgūtu metodi HIF hidroksilāžu aktivitātes noteikšanai. Vizītes laikā veikts eksperimentāls darbs laboratorijā, lai novērtētu karnitīna un acilkarnitīnu koncentrācijas samazinoša savienojuma, palmitoilkarnitīna un karnitīna prekursora gamma butirobetaīna ietekmi uz HIFα stabilitāti un transkripcionālo aktivitāti regulējošiem enzīmiem. Noteikta savienojumu ietekme uz PHD2 un FIH enzīmu aktivitāti, nosakot HIF1α CODD, NODD, HIF2α CODD un FIH Asp35mer substrātu hidroksilācijas pakāpi, izmantojot Agilent RapidFire masspektrometrijas sistēmu. Oksfordas Universitātes Ķīmijas izpētes laboratorijas grupas sanāksmē prezentēta lekcija „Pharmacological effects of Meldonium, a Cardioprotective Regulator of Energy Metabolism” (04.07).

Veikta literatūras izpēte un publikāciju apkopošana par atšķirīgiem HIF1α un HIF2α regulācijas mehānismiem hipoksijas apstākļos, karnitīna biosintēzes mehānismiem un 2-oksiglutarāta atkarīgām hidroksilāzēm.

Publicēts: 02.08.2018.