Paveiktais laika periodā no 01.03.2015. līdz 31.05.2015.

1. aktivitāte „OSI attīstības stratēģijas izstrāde” – noslēgtas vienošanās ar potenciālajiem OSI pētniecības programmas izstrādātājiem, turpināts darbs pie OSI pētniecības programmas izstrādes plāna sastādīšanas, sākta nozares attīstības iespēju priekšizpēte balstoties uz Latvijas Organiskās sintēzes institūta pētniecības apakšnozaru tēmām, saskaņā ar dokumentu „Revised Field Of Science And Technology (FOS) Classification In The Frascati Manual”.
2. aktivitāte „OSI rezultātu vadības sistēmas izstrāde” – tika uzsākts darbs pie iepirkuma dokumentācijas izstrādes ārpakalpojumam – funkciju audits un atalgojuma motivācijas sistēmas izstrāde.
3. aktivitāte „Mērķsadarbības pasākumu īstenošana ar augstskolām zinātniskajiem institūtiem un darba devējiem” – pārskata periodā saskaņā ar projekta iesniegumu darbs pie aktivitātes īstenošanas nav plānots.
4. aktivitāte „OSI resursu vadības sistēmas pilnveide”- notika darbs pie finanšu uzskaites un grāmatvedības programmatūras atjaunošanas un funkcionalitātes paplašināšanas.
5. aktivitāte „Ieguldījumu veikšana OSI attīstībā atbilstoši zinātnes ārējā novērtējuma rekomendācijām”- noslēgti līgumi par sintētiskās organiskās ķīmijas datu bāzes lietošanas tiesību piegādi, attēlu apstrādes programmatūras pakotnes piegādi, laboratorijas dzīvnieku video novērošanas sistēmas piegādi, kvantu ķīmijas aprēķinu programmatūras piegādi, elektronisko darba žurnālu (ķīmijā) programmatūras piegāde, ar farmācijas industriju saistītas datu bāzes(-u) lietošanas tiesības piegāde, un norisinājās iepirkumu procedūras par spektru apstrādes programmatūras piegādi un kvantu ķīmijas aprēķinu programmatūras piegādi.

Publicēts 01.06.2015.