Paveiktais laika periodā no 10.12.2014. līdz 28.02.2015.

1. aktivitātes „OSI attīstības stratēģijas izstrāde” īstenošanai ir apzināti potenciālie OSI pētniecības programmas izstrādātāji kā arī tika uzsākts darbs pie OSI pētniecības programmas izstrādes plāna sastādīšanas.
2. aktivitātes „OSI rezultātu vadības sistēmas izstrāde” īstenošanai tika uzsākts darbs pie iepirkuma dokumentācijas izstrādes ārpakalpojumam – funkciju audits un atalgojuma motivācijas sistēmas izstrāde.
3. aktivitātes „Mērķsadarbības pasākumu īstenošana ar augstskolām zinātniskajiem institūtiem un darba devējiem” īstenošanai – pārskata periodā saskaņā ar projekta iesniegumu darbs pie aktivitātes īstenošanas nav plānots.
4. aktivitātes „OSI resursu vadības sistēmas pilnveide” īstenošanai ir noslēgtas vienošanās ar SIA „FMS” par grāmatvedības sistēmas (Horizon) licenču iegādi un pakalpojumu sniegšanu un Microstartegy pakalpojumu iegādi – notika darbs pie vienošanās izpildes.
5. aktivitātes „Ieguldījumu veikšana OSI attīstībā atbilstoši zinātnes ārējā novērtējuma rekomendācijām” īstenošanai ir sagatavota iepirkumu dokumentācija un izsludinātas septiņas iepirkumu procedūras:
1) 06.01.2015. Nr. OSI 2015/01 MI ERAF „Sintētiskās organiskās ķīmijas datu bāzes lietošanas tiesību piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF aktivitātes 2.1.1.3.3. ietvaros” – 4 aktivitāte
2) 08.01.2015. Nr. OSI 2015/03 MI ERAF „Laboratorijas dzīvnieku video novērošanas sistēmas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF aktivitātes 2.1.1.3.3. ietvaros” – 4 aktivitāte
3) 08.01.2015. Nr. OSI 2015/04 MI ERAF „Attēlu apstrādes programmatūras pakotnes piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF aktivitātes 2.1.1.3.3. ietvaros” – 4 aktivitāte.
4) 16.01.2015. Nr. OSI 2015/05 MI ERAF „ Elektronisko darba žurnālu (ķīmijā) programmatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF aktivitātes 2.1.1.3.3. ietvaros” – 4 aktivitāte
5) 16.01.2015. Nr. OSI 2015/06 MI ERAF „Spektru apstrādes programmatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF aktivitātes 2.1.1.3.3. ietvaros” – 4 aktivitāte
6) 23.01.2015. Nr. OSI 2015/08 AK ERAF „Ar farmācijas industriju saistītas datu bāzes(-u) lietošanas tiesības piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF aktivitātes 2.1.1.3.3. ietvaros”
7) 10.02.2015. Nr. OSI 2015/11 AK ERAF „Kvantu ķīmijas aprēķinu programmatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF aktivitātes 2.1.1.3.3. ietvaros”.

Noslēgti līgumi par elektronisko resursu (žurnāli, datu bāzes) pieeju.

Publicēts 02.03.2015.