Paveiktais laika periodā no 01.04.2015. līdz 30.06.2015.

1. Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātniskās aparatūras iegāde: Piegādātas iekārtas 34 iepirkumu līgumu ietvaros. Kopumā iegādāti ir 72 pamatlīdzekļi/pamatlīdzekļu komplekti. Ir noslēgts 1 līgums par Liela tilpuma sintēzes iekārtu piegādi, tika gatavoti vēl 5 līgumi Liela tilpuma sintēzes iekārtu piegādi un izsludināta iepirkuma procedūra par Laboratorijas mēbeļu piegādi. Turpinājās tehniskās specifikācijas gatavošana vienam iepirkumam par vēl nenopirktās zinātniskās aparatūras iegādi.

2. Latvijas Organiskās sintēzes institūta ēku rekonstrukcija un sintēzes laboratoriju izveide:
Latvijas Organiskās institūta esošās ēkas rekonstrukcija ir noslēgusies. Rekonstrukcijas ietvaros ir atjaunotas esošā laboratoriju korpusa komunikāciju sistēmas (ventilācija, ūdensvads, kanalizācija, elektroapgāde, apkures sistēma), Renovēta esošā laboratoriju korpusa fasāde, renovētas telpas.
Turpinās būvdarbi jaunā laboratorijas korpusa būvniecībai – sintēzes laboratoriju izveidei. Jaunā korpusa Būvdarbi noslēgsies 30.10.2015. Noslēgts līgums (30.06.2015.) un uzsākti lielā apjoma sintēzes laboratorijas jaunceltnes būvdarbi. Norisinājās iepirkuma procedūra par esošās noliktavas renovāciju.

3. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās aparatūras iegāde: Paredzētie rezultatīvie rādītāji ir sasniegti un aktivitātes īstenošana ir noslēgusies.

4. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra ēku rekonstrukcija:
Ir sasniegti visi aktivitātē paredzētie rezultāti un aktivitātes īstenošana ir noslēgusies.
Ēku rekonstrukcijas ietvaros ir rekonstruētas ventilācijas iekārtas, rekonstruēta elektroinstalācija, rekonstruēts kravas lifts, rekonstruētas telpas – 738 m2, un rekonstruēts siltummezgls.

5. Latvijas Universitātes zinātniskās aparatūras iegāde:
08.06.2015. tika izsludināts iepirkums Nr.LU 2015/10_ERAF par atlikušās Laboratorijas dzīvnieku uzvedības reģistrēšanas iekārtas komplekta iegādi (4.daļa). Pieteikšanās termiņš – 27.07.2015.

6. Latvijas Universitātes jaunas ēkas būvniecība:
Paveikti nesošo konstrukciju darbi. Tupinās iekšējās apdares darbi.

7. Rīgas Tehniskās universitātes telpu renovācija: Aktivitātes īstenošana ir noslēgusies. Ir pabeigti Vienkāršotās renovācijas darbi Rīgas Tehniskās universitātes telpās – Laboratorijas renovācija, aprīkojot to ar velkmes skapjiem, specializētajām laboratorijas mēbelēm un pieslēdzot tiem nepieciešamās komunikācijas (ventilāciju, ūdensvadu, kanalizāciju, elektroapgādi) – 35,1 m2 un Ķīmisko reaģentu noliktavas renovācija, veicot telpā kosmētisko remontu, aprīkojot to ar mūsdienīgu elektroinstalāciju, ventilāciju, uzstādot moduļveida plauktu sistēmu.

8. Latvijas Organiskās sintēzes institūta Biofarmācijas centra zinātniskās aparatūras iegāde: Piegādāti pamatlīdzekļi 11 līgumu ietvaros. Kopumā iegādāti ir 37 pamatlīdzekļi/pamatlīdzekļu komplekti. Tika gatavoti līgumi par Dažādu iekārtu farmakoloģiskiem pētījumiem piegādi un izsludinātas trīs iepirkumu procedūras par: Laboratorijas mēbeļu piegāde, Laboratorijas dzīvnieku turēšanas un izpētes iekārtu piegādi un dažādu iekārtu farmakoloģijas laboratorijai un ūdens attīrīšanas iekārtu piegādi. Tiek gatavotas tehniskās specifikācijas Laboratorijas trauku mazgājamās mašīnas piegādei.

9. Latvijas Organiskās sintēzes institūta Biofarmācijas centra ēku rekonstrukcija:
Noslēgts līgums par darbnīcu ēkas nojaukšana un Laboratorijas korpusa ēkas jaunbūvi – notika būvdarbi. Pabeigta ēkas konstrukciju būvniecība – uzsākti iekšdarbi. Būvdarbi noslēgsies 30.10.2015.

10. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Biofarmācijas centra zinātniskās aparatūras iegāde:
Ir noslēgušies iepirkumi Nr.BMC 2015/48 „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde”, Nr.BMC 2015/51 „Specializēto sistēmu piegāde”, Nr.BMC 2015/372 „Iekārtu iegāde”, iepirkumu ietvaros tika noslēgti līgumi ar piegādātājiem. Kā arī ir izsludināts jauns iepirkums Nr.BMC 2015/53 „Iebūvējamo iekārtu iegāde”, jo tika pārtraukti noslēgtie līgumi iepriekš izsludinātajā iepirkumā Nr.BMC 2014/47 „Iebūvējamo iekārtu iegāde”.

11. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Biofarmācijas centra ēku rekonstrukcija:
Noslēdzies iepirkums Nr.BMC 2014/46 „Biomedicīnas centra ēkas rekonstrukcija par biofarmācijas centra kompleksu” – 2015.gada aprīlī ir noslēgts līgums par iepirkumā paredzēto darbu veikšanu un uzsākti rekonstrukcijas darbi.

Projekta vadītāja: Edīte Barkāne, Latvijas Organiskās sintēzes institūts.

Informācija par projektu sadarbības partneru mājaslapās:
http://www.lu.lv/par/projekti/es/2007-2013/eraf/21131/sadarbibas/farmacija-biomedicina/
http://bmc.biomed.lu.lv/lv/petijumi/projekti/visi-projekti/farmacijas-un-biomedicinas-valsts-nozimes-petniecibas-centra-zinatniskas-infrastrukturas-attistiba/
http://www.rtu.lv/content/view/6836/2016/lang,lv/

Publicēts 02.07.2015.