Jaunu pretvēža imunomodulatoru sintēze

ERAF

 

 

 

Projekts Nr. 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/064
Projekta kopējais finansējums – 615 297,00 EUR
ES struktūrfondu finansējums – 569 149,00 EUR
Projekta ieviešanas laiks 01.05.2013.-31.08.2015.
Projekta zinātniskais vadītājs – Dr. Pēteris.Trapencieris
Projekta mērķis ir īstenot rūpniecisko pētījumu, lai izveidotu jaunus pretvēža imunomodulatorus, kā potenciālus B-šūnu limfomu ārstniecības līdzekļus valstī noteiktajā prioritārajā zinātnes virzienā „Sabiedrības veselība”

Paveiktais laika periodā no 01.08.2015. līdz 31.08.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.05.2015. līdz 31.07.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.02.2015. līdz 30.04.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.11.2014. līdz 31.01.2015.