Paveiktais laika periodā no 01.02.2015. līdz 30.04.2015.

Projekta ietvaros ir:
veikts darbs pie malārijas enzīmu inhibīcijas testu sistēmu izveidošanas, kas balstītas uz plazmepsīna I un V izoformām;
veikts darbs pie malārijas enzīmu inhibīcijas testu sistēmu aprobēšanas, kas balstītas uz plazmepsīna II un IV izoformām;
turpināts darbs pie potenciālo CA inhibitoru jauno struktūru sintēzes, iegūta rinda jaunu CA inhibitoru, tika turpināts arī darbs pie jauna tipa CA inhibitoru dizaina un sintēzes;
turpināts darbs pie jau konstruēto potenciālo malārijas HDAC inhibitoru sintēzes, kā arī tika turpināts darbs pie jaunu potenciālo malārijas HDAC inhibitoru dizaina un sintēzes ceļa izstrādes;
turpināts darbs pie uzlaboto nepeptīdisko plazmepsīnu inhibitoru sintēzes, iegūta virkne kristalizācijas eksperimetniem nepieciešamo nepeptīdisko plazmepsīnu inhibitoru fragmentu;
veikts darbs pie plazmepsīna IV izoformas ekspresijas, iegūta attīrīta plazmepsīna IV izoforma;
turpināts darbs pie plazmepsīna V izoformas iegūšanas metodes izstrādes, ir veikta arī plazmepsīna V izoformas ekspresijas, izdalīšana un attīrīšana kā rezultātā ir iegūti nelieli attīrīta proteīna daudzumi;
turpināts eksperimentālais darbs pie orto-funkcionalizēšanas C-H aktivēšanas reakcijas sintēzes ceļa aprobācijas ar modeļvielām, kas nepieciešams jauna tipa malārijas inhibitoru substruktūru modificēšanai, iesākta manuskripta noformēšana iesniegšanai starptautiski recenzējamā zinātniskā žurnālā;
turpināts darbs pie jaunu diastereoselektīvu metožu izveides enzīmu inhibitoru substruktūru iegūšanai, par jau iegūtajiem rezultātiem ir turpināts darbs pie manuskripta noformēšanas iesniegšanai publicēšanai starptautiski recenzējamā zinātniskā žurnālā.
izmantojot izstrādātās plazmepsīna I, II un IV izoformu testa sistēmas ir veikts sintezēto inhibitoru skrīnings.

Projekta vadītājs: Prof. Dr. ķīm. E. Liepiņš
Publicēts: 30.04.2015.