Potenciālo pretmalārijas zāļvielu izveide

ERAF

 

 

 

Projekts Nr. 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/062
Projekta kopējais finansējums – 615 297,00 EUR
ES struktūrfondu finansējums – 569 149,00 EUR
Projekta ieviešanas laiks 01.05.2013. – 30.10.2015.
Projekta zinātniskais vadītājs – Dr. hab. Edvards Liepiņš
Projekta mērķis ir īstenot rūpniecisko pētījumu, lai izveidotu rezistences brīvus malārijas parazīta Plasmodium falciparum enzīmu inhibitorus kā potenciālus malārijas ārstniecības līdzekļus, valstī noteiktajā prioritārajā zinātnes virzienā „Sabiedrības veselība”.

Paveiktais laika periodā no 01.08.2015. līdz 30.10.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.05.2015. līdz 31.07.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.02.2015. līdz 30.04.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.11.2014. līdz 31.01.2015.