Cilvēkresursu piesaiste jaunu heterociklisku pretvēža vielu un diagnostikas līdzekļu iegūšanai un to praktiskā pielietojuma pētījumiem

ESF

 

 

 

Projekts Nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/005
Projekta kopējais finansējums – 498 003,71 EUR
ES struktūrfondu finansējums – 448 850,60 EUR
Projekta ieviešanas laiks 01.09.2013.-21.08.2015.
Projekta zinātniskais vadītājs – Dr. ķīm. Arkādijs Soboļevs
Projekta partneris – Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Projektā tiek realizēta cilvēkresursu piesaiste pētījumu veikšanai, kas ietver jaunu heterociklisku potenciālu pretvēža vielu un diagnostikas līdzekļu iegūšanu un to praktiskā pielietojuma pētījumus, iekļaujot policikliskus un kondensētus savienojumus, kuros variēts heteroatomu skaits un daba. Jaunizveidotā grupa apvieno jaunos zinātniekus, doktorantus un pieredzējušus, kvalificētus zinātniekus, kā arī ārzemju speciālistu pieredzes un zināšanu pārnesei. Plānots izstrādāt jaunas sintēzes metodes oriģinālu bioloģiski aktīvu heterociklu iegūšanai, veikt to ķīmisko un bioloģisko īpašību pārbaudi, ar mērķi – pētīt potenciālas ārstniecības un diagnostikas sistēmas, meklējot pretvēža vielu vai to aktivitāti potencējošus kandidātus, kā arī veikt pētījumus par dažādu transportsistēmu lietošanu pretvēža vielu piegādei, ko paredzēts attīstīt kā tālāku pētījumu pēc šī projekta realizācijas beigām.

Paveiktais laika periodā no 01.06.2015. līdz 31.08.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.03.2015. līdz 31.05.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.12.2014. līdz 28.02.2015.