Paveiktais laika periodā no 1.03.2015. līdz 31.05.2015.

Projekta 2.aktivitāte – Pētniecība:

Darbs norit paralēli visos ieplānotajos virzienos, bet galvenokārt, dabas vielu un to iespējamo analogu sintēzes metodoloģijas problēmu risināšanā.
Visos stereoselektivitāti ietekmējošo faktoru izpētes eksperimentos ar iegūtajiem modeļsavienojumiem apstiprināts, ka C=C dubultsaites ģeometrija ietekmē pārgrupēšanās reakcijas diastereoselektivitāti. Ciklisko substrātu gadījumā aizvietotāju konfigurācijai un stēriskiem efektiem hipotētiskajā pārejas stāvoklī ir izšķiroša ietekme uz reakcijas stereoiznākumu. Tikai paplašinot savienojumu klāstu var izdoties pilnībā izprast, kurš ir dominējošais enolāta pārejas stāvoklis, kas visvairāk ietekmē pārgrupēšanās stereoselektivitāti.
Pabeigta sintēzes metožu izstrāde vairāku stratēģisko intermediātu iegūšanai, kas ļauj attīstīt tādu dabas vielu sintēzi kā limazepīni C un D, un protrakarcīns. Minētie intermediāti ir noderīgi arī plaša dabas vielu analogu klāsta sintēzei farmakoloģiskiem pētījumiem. Visos gadījumos kā helatējošā grupa izmantojama trešējā amīna funkcija.
Atbilstoši projekta koncepcijai atrisinātas vairāku pirrolo[1,4]benzodiazepīnu klases dabas vielu totālās sintēzes principiālās ciklizācijas stadiju problēmas. Par sasniegtajiem rezultātiem dabas vielu sintēzē, izmantojot Airlenda-Klaizena pārgrupēšanos, ziņots starptautiskā konferencē „Paul Walden 9th Symposium on Organic Chemistry, Riga, May, 21-22, 2015”.
Publicēti 8-deoksipumiliotoksīna 193H sintēzes pētījuma rezultāti (G. Smits, R. Zemribo. Total Synthesis of Deoxypumiliotoxin 193H Putative Structure via Ireland – Claisen Rearrangement. Eur. J. Org. Chem. 2015, 3152-3156).
Sagatavots un iesniegts publikācijas manuskripts par eksocikliskās dubultsaites migrācijas pētījumiem un limazepīnu C un D totālo sintēzi (iesniegts Tetrahedron Letters).

Projekta vadītājs: vad. pētn. Dr. chem. Valerjans Kauss
Projekta vadītāja vietnieks: vad. pētn. Dr. Chem. Ronalds Zemrībo

Publicēts: 01.06.2015.