Paveiktais laika periodā no 01.06.2015. līdz 07.08.2015.

Projekta 2.aktivitāte – Pētniecība:
Noslēguma periodā darbs norit galvenokārt dabas vielu un to iespējamo analogu sintēzes metodoloģijas problēmu risināšanā.

   • Izmantoto ciklisko azalaktonu gadījumā aizvietotāju konfigurācijai un stēriskiem efektiem hipotētiskajā pārejas stāvoklī ir izšķiroša ietekme uz Airlenda-Klaizena pārgrupēšanās stereoselektivitāti. Mums izdevās atklāt, ka lietojot enolāta ģenerēšanai dibutilbora triflātu, pārgrupēšanās notiek ar augstu iznākumu un reakcijā rodas tikai vēlamais stereoizomērs. Svarīgs priekšnoteikums šadam stereoiznākumam – aizvietotāja stēriskais efekts nedrīkst ietekmēt pārejas stāvokli.
   • Pabeigta sintēzes metožu izstrāde stratēģisko intermediātu iegūšanai, kas ļauj attīstīt tādu dabas vielu sintēzi kā osoprotrakarcīns, bozeogazepīni B un C, un usabamicīni. Minētie intermediāti ir noderīgi arī plaša dabas vielu analogu klāsta sintēzei farmakoloģiskiem pētījumiem. Visos gadījumos kā helatējošā grupa izmantojama trešējā amīna funkcija.
   • Publicēti pētījuma rezultāti par eksocikliskās dubultsaites migrāciju un limazepīnu C un D totālo sintēzi (G. Sakaine, G. Smits, R.  Zemribo. Late stage Fe(CO)5 promoted double bond migration: Total synthesis of limazepines C and D. Tetrahedron Lett, 2015, 56(33), 4767-4769.).
   • Atbilstoši projekta koncepcijai atrisinātas vēl vairāku pirrolo[1,4]benzodiazepīnu klases dabas vielu totālās sintēzes principiālās ciklizācijas stadiju problēmas. Iesniegts publicēšanai materiāls par bozeogazepīnu B un C sintēzi. (G. Smits, R.  Zemribo. One step preparation of pyrrolo[1,4]benzodiazepine dilactams: total synthesis of Oxoprothracarcin, Boseongazepines B and C. SynLett 2015, accepted.).
   • Iesniegts publicēšanai materiāls par Airlenda-Klaizena pārgrupēšanos (G. Smits, R.  Zemribo. Ireland – Claisen Rearrangement of 6-methylene-1,4-oxazepan-2-ones. Eur. J. Org. Chem. 2015, submitted.).

Projekta vadītājs: vad. pētn. Dr. chem. Valerjans Kauss
Projekta vadītāja vietnieks: vad. pētn. Dr. chem. Ronalds Zemrībo

Publicēts: 07.08.2015.