Stereoselektīvas sintēzes pētījumi eksociklisko C=C dubultsaiti saturošu savienojumu klasēs

ESF

 

 

 

Projekts Nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/003
Projekta kopējais finansējums – 498 003,71 EUR
ES struktūrfondu finansējums – 448 850,60 EUR
Projekta ieviešanas laiks 01.09.2013. – 07.08.2015.
Projekta zinātniskais vadītājs – Dr. chem. Valerjans Kauss
Projekta partneris – Rīgas Tehniskā Universitāte
Zinātniskā pētījuma mērķis ir, piesaistot jaunos zinātniekus, izveidot jaunu zinātnisko grupu, kas izstrādās inovatīvu metodi farmakoloģiski perspektīvu dabas vielu un to atvasinājumu stereoselektīvai iegūšanai.
Projektā paredzēts izstrādāt eksociklisko C=C dubultsaiti saturošu savienojumu stereoselektīvu sintēzes metodi un izpētīt tās pielietojamību dažādās dabas vielu klasēs.

Paveiktais laika periodā no 01.06.2015. līdz 07.08.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.03.2015. līdz 31.05.2015.
Paveiktais laika periodā no 01.12.2014. līdz 28.02.2015.