Paveiktais laika periodā no 01.12.2017. līdz 28.02.2018.

1. aktivitāte „Jaunu selēnu saturošu savienojumu sintēzes metožu izstrāde”

Pateicoties gan aminogrupu gan karboksil grupas eksistenci selenofēnkumarīnu struktūrā pirmās aktivitātes ietvaros ir uzsākti pētījumi vienā no aktīvāko atvasinājumu derivatizēšanai lai uzlabotu to biopieējamību. Ir pabeigts darbs pie 7-okso-7H-selenofēn[2,3-f]hromēn-8-karbonskābju atvasinājumu sintēzes un nākamajā atskaites perioda tās tiks noformēts kā raksta manuskripts publicēšanai SCI žurnālā.

2. aktivitāte „Selēnu saturošu savienojumu in vitro pētījumi”

Aktivitātes ietvaros pētīti iegūto savienojumu spēja inhibit red/ox fermentus, kā arī izraisīt vēžu šūnu apoptozi. Pateicoties ārējam iepirkumam aktīvāks savienojums tika testēts uz vairāk nekā 110 dažāda tipa fermentiem ar mērķi noteikt antimetastatisko darbības mehānismu. Rezultātā iegūti dati deva ārkārtīgi svarīgu informāciju lai nākotnē pierādītu kā savienojumu novērš vēžu šūnu migrāciju.

3. aktivitāte „Selēnu saturošu savienojumu in vivo pētījumi”

Kārtējie in vivo pētījumi krūts un plaušu vēža modeļos beidzās decembra sākumā. Iegūtie dati tika izanalizēti. Daļa no iegūtiem rezultātiem tiks iekļauti topoša rakstā par 7-okso-7H-selenofēn[2,3-f]hromēn-8-karbonskābju atvasinājumu sintēzi un spēju novērst metastātazēšanu.

6. aktivitāte  „Disertāciju un bakalaura darbu aizstāvēšana”

Notika bakalaura darba izstrādes process, plānots aizstāvēt 2018. gada jūnijā.

7. aktivitāte „Īpašuma tiesību aizsargāšana un rakstu publicēšana SCI žurnālos”

Tika gatavots patenta pieteikums un publikācijas manuskripts.

Publicēts: 07.03.2018.