Paveiktais laika periodā no 01.09.2019. līdz 30.12.2019.

1. aktivitāte “Jaunu selēnu saturošu savienojumu sintēzes metožu  izstrāde”

Veikti jaunu selēnu saturošu savienojumu sintēzes metožu izstrādes pētījumi. Izstrādāta jauna pieēja selenofēn[e]kumarīna cikla izveidiei. Sintezēti selenofēn[e]kumarīnu atvasinājumi ieskaitot deiterētu analogu.

2. aktivitāte “Selēnu saturošu savienojumu in vitro pētījumi”

Perspektīvākiem  savienojumiem noteikta spēja izraisīt cilvēka eritrocītu līzisu. Tika atlasīti savienojumi kuri neietekmē sarkano asins šūnu stāvokli un noteiktas savienojumu struktūru izmaiņas HepG2 šūnu lizāta ietekmē. Pārbaudīta līdersavienojuma stabilitāte mikrosomās.

3. aktivitāte “Selēnu saturošu savienojumu in vivo pētījumi”

Līdersavienojumam veikti farmakokinetikas un hroniskās toksicitātes pētījumi.

4. aktivitāte “Līdersavienojumu darbības mehānismu pētījumi”

Noteikta savienojumu spēja inhibēt tioredoksīnreduktāzes, metiltransferāzes un adenozīna deamināzes fermenta aktivitāti.

5. aktivitāte “Antimetastātiska zāļvielas kandidāta izvēle”

Izvēlēts zāļvielas kandidāts metastāžu izveides novēršanai. 

7. aktivitāte “Īpašuma tiesību aizsargāšana un rakstu publicēšana SCI žurnālos”

Iesniegts patenta pieteikums: „Deuterated analogues of selenophenochromenes, synthesis thereof, and methods of using same agents”

Publicēts: 30.12.2019.