Paveiktais laika periodā no 01.09.2018. līdz 30.11.2018.

1. aktivitāte “Jaunu selēnu saturošu savienojumu sintēzes metožu  izstrāde”

Pārskata periodā ir veikta toksisku šķīdinātāju (piem. dioksāns) maiņa pret videi draudzīgākiem (piem PEG400 vai PEG300) aktīvāka selenofēnkumarīna (PA-27) sintēzes shēmā, lai sagatavotu tehnoloģijā pieņemamu procedūru iespējamai vielas ražošanai lielos daudzumos. Sintezēti PA-27 deiterēti analogi.

2. aktivitāte “Selēnu saturošu savienojumu in vitro pētījumi”

Pārbaudīta jaunsintezēto selenofēnkumarīnu spēja nomākt audzēju šūnu augšanu in vitro uz vairākām šūnu līnijām. Noskaidrots, ka šiem savienojumiem piemīt vidēja citotoksicitāte.

 4. aktivitāte “Līdersavienojumu darbības mehānismu pētījumi”

Aktīvais savienojums ietekmē EZH2 (Enhancer of zeste homolog 2) aktivitāti. Tika veikti eksperimenti, lai noskaidrotu, kā savienojums ietekmē dabīgo EZH2 un EZH2 ar mutācijām, kuras ir sastopamas audzēju šūnās.Tika izpētīta arī savienojumu spēja ietekmēt PDE1A, PDE1C, PDE7A, PDE8A un PDE11A fermentu aktivitāti.

7. aktivitāte “Īpašuma tiesību aizsargāšana un rakstu publicēšana SCI žurnālos”

Reģistrēts patenta pieteikums: „Selenofēnhromēna hidroksāmskābes, iegūšana un izmantošana par angioģenēzes inhibitoriem”, 13.09.2018, P-18-72.

Publicēts: 06.12.2018.