Paveiktais laika periodā no 01.06.2017. līdz 31.08.2017.

1. aktivitāte „Jaunu selēnu saturošu savienojumu sintēzes metožu izstrāde”

Laika posmā no 1. jūnija līdz 31. augustam ir turpināti jaunu selēnu saturošu savienojumu sintēzes metožu izstrādes pētījumi. Īstenota mērķtiecīgā molekulas struktūras optimizēšana, balstoties uz pirms projekta uzsākšanas iegūtiem struktūras – aktivitātes likumsakarības datiem. Lielākais uzsvars likts uz aktīvākā savienojuma karbonskābes grupas izveidi.

2. aktivitāte „Selēnu saturošu savienojumu in vitro pētījumi”

Turpināta 9-okso-9H-selenofēn[2,3-f]hromēn-7- un 4-okso-4H-selenofēn[3,2-h]hromēn-2-karbonskābju atvasinājumu antiproliferatīvās aktivitātes in vitro pētījumi uz vairākām vēžu šūnu līnijām MTT testa palīdzību, ka arī katrai jaunajai vielai noteikta bazālā toksicitāte uz NIH 3T3 šūnu līnijas un aprēķināts paredzamais LD50.

3. aktivitāte „Selēnu saturošu savienojumu in vivo pētījumi”

Balstoties uz daudzsološajiem rezultātiem 2.aktivitātes ietvaros, ātrāk, kā plānots paralēli uzsākti pirmie in vivo eksperimenti uz dzīvniekiem. Pārbaudīta dažu savienojumu spēja kavēt primārā vēža augšanu (krūts vēža modelis).

7. aktivitāte „Īpašuma tiesību aizsargāšana un rakstu publicēšana SCI žurnālos”

Turpināts darbs pie 7-okso-7H-selenofēn[2,3-f]hromēn-8-karbosksābju atvasinājumu sintēzes (virs 18 sav.), in vitro citotoksiskās aktivitātes, angioģenēzes inhibēšanas un audzēju nomākšanas spējas in vivo manuskripta sagatavošanas.

J. Vasiļjevas disertācija doktora grāda saņemšanai ar nosaukumu: “Selēna halogenīdi kā jaunu heterociklisku savienojumu iegūšanas avots” ir pieņemta aizstāvēšanai Latvijas Universitātē. Aizstāvēšana norisināsies 2017. gada novembrī.

Publicēts: 06.09.2017.