Paveiktais laika periodā no 01.03.2018. līdz 31.05.2018.

1. aktivitāte “Jaunu selēnu saturošu savienojumu sintēzes metožu izstrāde”

Pārskata periodā ir sintezēti aizvietoti selenofēn-4-okso-4H-hromēni. Izstrādātas metodes polihidroksialkil, cukuru un holīna aizvietotāju ievadīšanai pie aktīvākā savienojuma karboksil grupas. Rezultātā ir iegūti ūdens šķīstoši produkti ar potenciāli augstāku biopieejamību in vivo. Pabeigts darbs par dikofeinildiselenīda sintēzi un to izmantošanu 5-endo-dig ciklizācijas reakcijās.

2. aktivitāte “Selēnu saturošu savienojumu in vitro pētījumi”

Pārbaudīta iegūto aizvietoto selenofēn-4-okso-4H-hromēnu spēja nomākt audzēju šūnu augšanu in vitro uz vairākām šūnu līnijām. Noskaidrots, ka 4-okso-4H-hromēniem ir zemākā aktivitāte par selenofēnkumarīniem. Tādēļ šī savienojumu rinda netiks tālāk pētīta, bet pēc datu apkopošanas tiks sagatavota publikācija.

3. aktivitāte “Selēnu saturošu savienojumu in vivo pētījumi”

Maijā ir uzsākti in vivo pētījumi krūts un taisnās zarnas vēža modeļos. Pēc datu apstrādes tiks iegūti ļoti svarīgi dati, kuri jāaizsargā ar patenta pieteikumu. Otrā eksperimentu kārta uzsākta maija beigās, datus plānots saņemt jūnija beigās.

4. aktivitāte “Līdersavienojumu darbības mehānismu pētījumi”

Pateicoties ārpakalpojumam aktīvākais savienojums tika testēts uz vairāk nekā 110 dažāda tipa fermentiem ar mērķi noteikt antimetastātisko darbības mehānismu. Rezultātā iegūtie dati deva ārkārtīgi svarīgu informāciju, lai nākotnē pierādītu, kā savienojums novērš vēžu šūnu migrāciju. Darbs pie darbības mehānisma noskaidrošanas uzsākts maijā.

6. aktivitāte “Disertāciju un bakalaura darbu aizstāvēšana”

RTU Materiālzinātnes un lietišķas ķīmijas fakultātes studentes bakalaura darbs „Dikofeinildiselenīda sintēze un pārvērtības” ir iesniegts. Aizstāvēšana notiks 12. jūnijā.

7. aktivitāte “Īpašuma tiesību aizsargāšana un rakstu publicēšana SCI žurnālos”

Pēc rezultātu saņemšanas no in vivo eksperimentiem uz taisnās zarnas vēža modeļa, tiks sagatavots patenta pieteikums (PCT) un iesniegts izskatīšanai līdz augusta beigām.

RTU Materiālzinātnes un lietišķas ķīmijas fakultātes studentes bakalaura darba literatūras apskats ir nopublicēts prestižajā zinātniskajā žurnālā:

Rise of diselenides: Recent advances in the synthesis of heteroarylselenides. Coord. Chem. Rev., 2018, 370, 55–68 [IF=13.3].

Publicēts: 06.06.2018.