Paveiktais laika periodā no 01.12.2019. līdz 31.12.2019.

1. aktivitāte „Pirolidīn-2-onu modificēto 1N-, 3C-, 4C- un 5C – stāvokļos”

Pārskata periodā  pabeigta  2-(2-oksopirolidin-1-il)acetamīda atvasinājumu sintēze. No  2017. līdz 2019. gadasm pēc 15 dažādām reakcijas shēmām sintezēti 66 strukturālie atvasinājumi.

2. aktivitāte „In vitro pētījumi”

Pabeigta sintezēto savienojumu in vitro Sigma-1 alosterisko modulējošo īpašību testēšana.

3. aktivitāte „In vivo pētījumi”

Pabeigta savienojumu in vivo pretkrampju efektu testēšana.

4. aktivitāte “Publikācijas”

Veikta manskripta “Synthesis of Sigma-1 receptor modulator E1R fluorinated derivative: 2-(5-oxo-3-phenyl-2-(trifluoromethyl)pyrrolidin-1-yl)acetamide” sagatavošana un iesniegšana zinātniskajā izdevumā.

Publicēts: 10.01.2020.