Paveiktais laika periodā no 01.09.2017. līdz 30.11.2017.

1. aktivitāte „Pirolidīn-2-onu modificēto 1N-, 3C-, 4C-, and 5C – stāvokļos”

Izstrādāta daudzstadiju reakciju shēma pēc kuras sintezēti 11 jauni 2-(5-alkil-4-fenil-3-metilēnpirolidīn-1-il) acetamīdi un 2-(5-alkil-4-fenil-3-metilpirolidīn-1-il) acetamīdi.
Mēģinājumi sintezēt 2-(5-metilēn-4-fenil-3-pirolīn-1-il) acetamīdu beidzās ar neveiksmīgi starpprodukta 1-acetil-5-metilēn-4-fenil-3-pirolīn-2-ona ķīmiskās nestabilitātes dēļ.
Papildus tika sintezēti 16 jauni E1R strukturāli atvasinājumi ar atšķirīgiem aizvietotājiem pirolidin-2-ona un 3-pirolīn-2-ona C4 un C5 stāvokļos, kā arī 1N-acetamīda grupā.
Visu jaunsintezēto savienojumu struktūras pieradītas ar spektroskopiskām un hromatogrāfiskām metodēm.

2. aktivitāte „ In vitro pētījumi”

Realizēts jauns sintezēto savienojumu alosteriskās modulējošas īpašību skrīnings in vitro attiecībā uz Sig1Rreceptoru, pētot bradikinīna inducēto iekššūnu Ca2+jonu koncentrācijas izmaiņas testējamo vielu klātbūtnē.
Veiktie eksperimenti ļāva noteikt vienu 2-(5-metil-4-fenil-pirolidīn-1-il) acetamida (E1R) strukturālo atvasinājumu ar pozitīvu bradikinīna testa rezultātu. Iegūtais rezultāts ļauj sašaurināt sintētisko pētījumu spektru, vērstu uz minētas bioloģiskās aktivitātes pastiprinājumu, realizējot prognozējamos strukturālās izmaiņas augšminētā perspektīvā savienojumā.

3. aktivitāte „In vivo pētījumi”

Dažu savienojumu in vivo testēšana uz pelēm, izmantojot ar skopolamīnu izraisīto kognitīvo traucējumu, pasīvas izvairīšanas  un Y-labirinta testus, nedeva pozitīvus rezultātus salīdzinājumā ar E1R. Savienojumu papildus pretkrampju aktivitātes testēšana ļāva identificēt vielas ar izteiktu terapeitisko darbību salīdzinājumā ar plaši izmantojamo preparātu Levetiracetamu.

Publicēts: 04.12.2017.