Paveiktais laika periodā no 01.06.2021. līdz 30.06.2021.

Pārskata periodā īstenotas šādas pētnieciskās darbības:

  • turpināts darbs pie manuskripta “Reduced despair-like behavior and metabolic changes in adult and old Sig1R KO mice”;
  • sākts darbs pie manuskripta par “The functionality of spermatozoal mitochondria in sigma-1 receptor knockout mice”, kurā tiek apkopoti rezultāti par seksuālo uzvedību un spermatozoīdu mitohondriju funkcionalitāti sigma-1 receptora knockout pelēm salīdzinot ar ģenētiski neizmainītām pelēm.

Publicēts: 30.06.2021.