Paveiktais laika periodā no 01.06.2017. līdz 31.08.2017.

1.aktivitāte „Pirolidīn-2-onu modificēto 1N-, 3C-, 4C-, and 5C – stāvokļos”

Pārskata periodā:

  • pētīta hirālo katalizatoru efektivitāte dažādu malonātu Mihaeļa pievienošanas reakcija 2-nitrovinilaizvietotiem aromātiskiem savienojumiem un 2-alkil-3-nitrostiroliem;
  • sintezēti četri 4-fenil-2-etilpirolidīn-2-ona stereoizomēri;
  • sintezēti divi stereoizomērie un divi racēmiski 2-(5-alkil-3-metilēn-2-okso-3-fenilpirolidīn-1-il) acetamīdi;
  • pētīta iespēja pārvērst 2-(5-alkil-3-metilēn-3-okso-3-fenilpirolidīn-1-il)acetamīdus stereoizomēros 2-(5-alkil-3-metil-2-okso-3-fenilpirolidīn-1-il)acetamīdos.

Publicēts: 04.09.2017.