Paveiktais laika periodā no 01.03.2019. līdz 31.05.2019.

1. aktivitāte „Pirolidīn-2-onu modificēto 1N-, 3C-, 4C- un 5C – stāvokļos”

Pārskata periodā turpināta jaunu 2-(2-oksopirolidin-1-il)acetamīda strukturālo analogu reakciju shēmu plānošana.

2. aktivitāte „In vitro pētījumi”

Tiek veikti sintezēto savienojumu in vitro Sigma1 alostērisko modulējošo īpašību testēšana, kuru rezultātā netika konstatēti savienojumi ar Ca+2 jona stimulējošo aktivitāti NG-108 šūnās.

3. aktivitāte „In vivo pētījumi”

Tiek pētīta in vivo pretkrampju efekta atkarība no savienojumu spējas saistīties ar proteīnu SV2A smadzeņu šūnās.

4. aktivitāte “Publikācijas”

Tiek uzsākti eksperimenti, kas saistīti ar manuskriptu “Enanthioselective synthesis of linear and cyclic y-aminobutyric acid derivatives on the base of Michael adducts with two stereocenters“ un “Stereoselective synthesis of 4,5-disubstituted pyrrolidin-2-ones on the base of natural amino acids“ sagatavošanu.

Publicēts: 04.06.2019.