Paveiktais laika periodā no 01.12.2017. līdz 28.02.2018.

1. aktivitāte „Zāļvielas kandidāta izveide”

Pabeigts darbs pie 2. sērijas aminospirtu inhibitoru struktūras-aktivitātes un selektivitātes likumsakarību izpētes. Veikts darbs pie nepeptīdisko inhibitoru optimizācijas uz jaunu bāzes struktūru pamata. Iesākts darbs pie 3. sērijas aminospirtu inhibitoru struktūras-aktivitātes un selektivitātes likumsakarību izpētes.

1.1. aktivitāte „Inhbitoru atklāšana ar biofizikālās un strukturālās bioloģijas metodēm”

Veikti uzlabojumi Plm V ekspresijai. Turpināti fragmentu bibliotēkas skrīninga mēģinājumi uz Plm V ar virsmas plazmona rezonases (SPR) un kodolmagnētiskās rezonanses metodēm.

1.2. aktivitāte „Zāļvielu dizains, izmantojot datormodelēšanu”

Uzsākts darbs pie jaunu peptīdisko inhbitoru bāzes struktūru dizaina. Dizainēti jauni aminospirtu inhibitori balsoties uz 2. sērijas struktūras aktvitātes likumsakarībām.

1.3. aktivitāte „Trāpījumu un līdersavienojumu sintēze”

Uzsākti pētījumi par jaunas metodes izveidi ketoamīdu konstruēšanai. Turpināts sintētiskais  darbs pie nepeptīdisko inhibitoru  izveides, kas balstīti uz jaunu patentējamu bāzes struktūru. Papildus iegūts viens jauns kemotipa pārstāvis.  Uzsākts darbs pie aminospirtu tipa inhibitoru 3. sērijas, ar mērķi iegūt patentspējīgus savienojumus. Turpināts darbs pie 2. sērijas PfSub1 peptīdisko inhibitoru sintēzes, lai atrastu optimālu P4 pozīcijas aizvietotāju.

1.4. aktivitāte „Inhibitoru novērtēšana”

Veikta jaunsintezēto  inhbitoru enzimātiskās  aktvitātes pārbaude uz Plm I, II un IV un katepsīnu D. Veikta 2. sērijas aminospirtu pretmalāŗijas aktvitātes noteikšana asinsšūnu testos.

2. aktivitāte „Projekta rezultātu publicēšana”

Uz pārskata perioda beigām sagatavošanas procesā ir divas publikācijas. Iesniegta 1 publikācija žurnālā Bioorganic & Medicinal Chemistry.

Publicēts: 07.03.2018.