Paveiktais laika periodā no 01.11.2019. līdz 31.12.2019.

1. aktivitāte „Zāļvielas kandidāta izveide”

Veikta papildus 3. sērijas Plm inhibitoru sintēze un raksturošana. Savienojumi iekļauti kā patenta pieteikuma pretenziju piemēri.
Veikta papildus PfSub1 inhibitoru iegūšana, kas nepieciešami struktūraktivitātes likumsakarību izpētei un publikācijas sagatavošanai.
Veikta jaunsintezēto savienojumu tīrības noteikšana un fizikālķīmisko īpašību raksturošana.

2. aktivitāte „Projekta rezultātu publicēšana”

Iesniegts 6. publikācijas manuskripts, veikti recenzentu ieteiktie labojumi. Manuskripts pieņemts publicēšanai.

3. aktivitāte „Intelektuālā īpašuma aizsardzība”

Iesniegts 2. patenta pieteikums.

 

Publicēts 15.01.2020.