Paveiktais laika periodā no 01.09.2019. līdz 31.10.2019.

1. aktivitāte „Zāļvielas kandidāta izveide”

Veikta papildus 3. sērijas Plm inhibitoru sintēze. Turpināts darbs pie 4. sērijas aminospirtu Plm inhibitoru izveidošanas, lai sasniegtu nepieciešamās zāļvielu īpašības.

Veikts PfSUB1 inhibitoru kovalentais dokings enzīma modelī un veikta dokinga analīze.

Turpināts darbs pie nepeptīdisko inhibitoru izveides, kas mērķēti uz Plm IX un X subtipu inhibēšanu. Veikta papildus PfSub1 peptīdisko  inhibitoru piemēru iegūšana. (sadarbībā ar prof. M. Blackman).

Veikta jaunsintezēto savienojumu pretmalārijas aktivitātes pārbaude asinsšūnu testos (sadarbībā ar prof. M. Blackman).

2. aktivitāte „Projekta rezultātu publicēšana”

Sagatavošanas stadijā 6.manuskripts un 2.patenta pieteikums.

Publicēts 07.11.2019.