Paveiktais laika periodā no 01.09.2017. līdz 30.11.2017.

1. aktivitāte „Zāļvielas kandidāta izveide”

Turpināts darbs pie nepeptīdisko un peptīdisko inhibitoru optimizācijas. Iegūtas struktūras-aktivitātes un selektivitātes likumsakarības 2. sērijas aminospirtu inhibitoriem.

 1.1. aktivitāte „Inhbitoru atklāšana ar biofizikālās un strukturālās bioloģijas metodēm”

Veikti fragmentu bibliotēkas skrīninga mēģinājumi uz Plm V ar virsmas plazmona rezonases metodi (SPR). Turpināti mēģinājumi iegūt Plm IV kristālstruktūru  tā kompleksam ar inhibitoru.

1.2. aktivitāte „Zāļvielu dizains, izmantojot datormodelēšanu”

Pārskata periodā dizainētas jaunas nepeptīdisko inhibitoru bāzes struktūras. Turpināts darbs pie struktūras-aktivitātes un selektivitātes likumsakarību modelēšanas.

1.3. aktivitāte „Trāpījumu un līdersavienojumu sintēze”

Turpināts sintētiskais darbs pie inhibitoru  izveides, kas balstīti uz jaunu patentējamu bāzes struktūru. Iegūts viens jauns kemotipa pārstāvis.  Pabeigts darbs pie PlmIV aminospirtu inhibitoru 2. sērijas, ar mērķi uzlabot selektivitāti pret katepsīnu D. Turpināts darbs pie 2. sērijas PfSub1 peptīdisko inhibitoru sintēzes, lai atrastu optimālu P4 pozīcijas aizvietotāju.

1.4. aktivitāte „Inhibitoru novērtēšana”

 Pārskata periodā veikta jauno nepeptīdisko inhbitoru kemotipu aktvitātes pārbaude uz Plm I, II un IV.  Izveidota un validēta Plm V enzimātiskā testa sistēma.

2. aktivitāte „Projekta rezultātu publicēšana”

Uz novembra beigām sagatavošanas procesā ir divas publikācijas.

Publicēts: 08.12.2017.