Paveiktais laika periodā no 01.06.2018. līdz 31.08.2018.

1. aktivitāte „Zāļvielas kandidāta izveide”

Turpināts darbs pie patentspējīgu, 3. sērijas aminospirtu Plm inhibitoru izveidošanas, lai sasniegtu nepieciešamās ADME īpašības, selektivitāti pret katepsīnu D un aktivitāti asinsšūnu testos.

1.1. aktivitāte „Inhbitoru atklāšana ar biofizikālās un strukturālās bioloģijas metodēm”

Turpināti fragmentu bibliotēkas skrīninga mēģinājumi uz Plm V ar virsmas plazmona rezonases (SPR) un kodolmagnētiskās rezonanses metodēm

1.2. aktivitāte „Zāļvielu dizains, izmantojot datormodelēšanu”

– veikta padziļināta aminospirtu inhibitoru aktivitātes un selektivitātes likumsakarību analīze, kas iekļauta publikācijas manuskriptā

– veikts PfSUB1 inhbitoru dizains ar mērķi samazināt peptīdsaišu skaitu

1.3. aktivitāte „Trāpījumu un līdersavienojumu sintēze”

– veikts darbs pie jauna tipa nepeptīdisko inhibitoru  izveides ar uzlabotu šķīdību

– veikts  darbs pie strukturāli atšķirīgu  aminospirtu tipa inhibitoru iegūšanas, ar mērķi iegūt patentspējīgus savienojumus

– uzsākts darbs pie SAR izveidošanas PfSub1 peptīdiskajiem inhibitoriem  ar alteratīvu katalītiskā serīna saistošo grupu

1.4. aktivitāte „Inhibitoru novērtēšana”

– veikta jaunsintezēto  inhbitoru enzimātiskās  aktvitātes pārbaude uz Plm I, II un IV un katepsīnu D

– veikta aminospirtu pretmalārijas darbības mehānisma papildus pētījumi (sadarbībā ar prof. M. Blackman)

– veikta PfSub1 inhibitoru aktivitātes pārbaude (sadarbībā ar prof. M. Blackman)

2. aktivitāte „Projekta rezultātu publicēšana”

– 2018.gada 29. jūnijā publikācijas manuskripts akceptēts publicēšanai izdevumā “Archiv der Pharmazie”

– 2 publikāciju manuskripti sagatavošanas procesā.

Publicēts 07.09.2018.