Paveiktais laika periodā no 01.06.2017. līdz 31.08.2017.

1. aktivitāte „Zāļvielas kandidāta izveide”

Turpināts darbs pie aminohinazolīna un aminospirta bāzēto inhbitoru optimizācijas. Iegūtas struktūras-aktivitātes un selektivitātes likumsakarības 1. sērijas aminospirtu inhibitoriem.Uzsākts darbs pie nepeptīdisko un peptīdisko  inhibitoru optimizācijas.

1.1. aktivitāte „Inhbitoru atklāšana ar biofizikālās un strukturālās bioloģijas metodēm”

Balstoties uz iepriekšēja periodā izstrādāto metodi, iegūts Plm V proteīns. Veikti pirmie mēģinājumi fragmentu skrīningā, izmantojot virsmas plazmona rezonases metodi (SPR). Atkārtoti ekspresēts Plm IV un veikti mēģinājumi iegūt kristālstruktūru tā kompleksam ar inhibitoru, uzlabota Plm V ekspresijas metode.

1.2. aktivitāte „Zāļvielu dizains, izmantojot datormodelēšanu”

Izmantojot 1. sērijas aminospirtu bāzēto inhibitoru aktivitātes un selektivitātes datus, dizainēti jauni šīs sērijas pārstāvji, izmantojot iepriekš izveidotos plasmepsīna IV un katepsīna D modeļus. Modelētas struktūras-aktivitātes un selektivitātes likumsakarības amino-hinozalīnu sērijas  inhibitoriem.

1.3. aktivitāte „Trāpījumu un līdersavienojumu sintēze”

Pārskata periodā uzsākts darbs pie inhibitoru izveides, kas balstīti uz jaunu patentējamu bāzes struktūru. Vajadzīgā kemotipa iegūšanai izstrādāts sintēzes ceļš. Uzsākts darbs pie PlmIV aminospirtu inhbitoru 2. sērijas, ar mērķi uzlabot selektivitāti pret katepsīnu D. Uzsākts darbs pie 2. sērijas PfSub1 peptīdisko inhbitoru sintēzi, lai atrastu optimālu P4 pozīcijas aizvietotāju.

1.4. aktivitāte „Inhibitoru novērtēšana”

Pārskata periodā pabeigta 1. sērijas aminospirtu PlmIV inhibitoru enzimātiskās aktivitātes un selektivitātes noteikšana attiecībā pret katepsīnu. Veikta 1. sērijas PfSub1 enzimātiskās aktivitātes noteikšana. Iegūts PlmV references standartsavienojums, Plm V enzimātiskā testa izveidei.

2. aktivitāte „Projekta rezultātu publicēšana”

Uz augusta beigām sagatavošanas procesā ir divas publikācijas.

Publicēts: 07.09.2017.