Paveiktais laika periodā no 01.03.2019. līdz 31.05.2019.

1. aktivitāte „Zāļvielas kandidāta izveide”

Turpināts darbs pie patentspējīgu, 3. sērijas un sākts darbs pie 4. sērijas aminospirtu Plm inhibitoru izveidošanas, lai sasniegtu nepieciešamās ADME īpašības, selektivitāti pret katepsīnu D un aktivitāti asinsšūnu testos. Turpināta Plm V fragmentu trāpījumu analīze un papildus raksturošana. Turpināts darbs pie SAR izveidošanas PfSub1 peptīdiskajiem inhibitoriem ar alternatīvu katalītiskā serīna saistošo grupu. Turpināts darbs pie nepeptīdisko inhibitoru izveides, kas mērķēti uz Plm IX un X subtipu inhibēšanu. Veikta PfSub1 inhibitoru aktivitātes pārbaude (sadarbībā ar prof. M. Blackman).

2. aktivitāte „Projekta rezultātu publicēšana”

Iesniegts publikācijas manuskripts  J. Med. Chem. Saņemtas pozitīvas recenzijas. Veikti recenzentu ieteiktie labojumi. Dokumentācijas sagatavošana patenta pieteikumam.

Publicēts 07.06.2019.