Paveiktais laika periodā no 01.01.2017. līdz 31.05.2017.

1.  aktivitāte „Zāļvielas kandidāta izveide”
Pārskata periodā uzsākts darbs pie aminohinazolīna bāzēto  inhbitoru optimizācijas un pie aminospirta bāzēto inhbitoru optimizācijas.

1.1. aktivitāte „Inhbitoru atklāšana ar biofizikālās un strukturālās bioloģijas metodēm”: pārskata periodā uzsākts darbs pie plasmepsīna V ekspresijas protokola izveides. Pētījumu rezultātā iegūts pirmais Plm V paraugs, kas uzrāda augstu enzimātisko aktivitāti PLEXEL substrāta sašķelšanai.

1.2. aktivitāte „Zāļvielu dizains, izmantojot datormodelēšanu”: pārskata periodā uzsākts darbs pie plasmesīna IV un Katepsīna D struktūrālo atšķirību identificēšanas, veikta atvērtas konformācijas plasmepsīnu II, IV un katepsīna D atšķirību analīze. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, dizainēti aminospirta bāzētie plasmepsīnu inhbitori ar uzlabotu selektvitāti.

1.3. aktivitāte „Trāpījumu un līdersavienojumu sintēze”: pārskata periodā uzsākts darbs pie peptidomimētisko PfSub1 inhibitoru izveides. Izpētes rezultātā iegūta sērija ar PfSUB1 inhibtoriem, kuri satur modificētus P4 pozīcijas aizvietotājus. Uzsākts darbs pie aminospirta bāzēto PlmIV inhbitoru sērijas, ar mērķi uzlabot selektivitāti pret katepsīnu D. Pētījumu gaitā pabeigta   5-locekļu nepeptīdisko Plm II inhbitoru sintēze.

1.4. aktivitāte „Inhibitoru novērtēšana”: pārskata periodā uzsākts darbs pie enzimātisko testu sistēmu izveidošanas, veikta 5-locekļu nepeptīdisko Plm II inhbitoru enzimātiskās  aktivitātes noteikšana, kā arī veikta vairāku aminospirtu bāzēto PlmIV inhbitoru enzimātiskās  aktivitātes noteikšana.

2. aktivitāte „Projekta rezultātu publicēšana”
Uz maija beigām sagatavošanas procesā ir viena publikācija.

Publicēts: 05.06.2017.