Paveiktais laika periodā no 01.11.2018. līdz 31.01.2019.

1. aktivitāte „MOI kandidātu atlase”

Aktivitātes īstenošana noslēgusies.

2. aktivitāte „MOI sintēze”

Ir pārbaudīta 5 MOI sintēze, kas tika izvēlēti iepriekšējā posmā. Sintēze tika veikta, pamatojoties uz publicētām metodēm.

3. aktivitāte „MOI stabilitātes pārbaude”

Trīs MOI kristāli tika izmantoti šķīdinātāju apmaiņas eksperimentos ar šķīdinātāja maiņu uz cikloheksānu.

4. aktivitāte “Pēc-sintētiskās MOI modifikācijas “

Iegūti 3 MOI, kuri satur neaizsargātas aminogrupas. Notiek to pēcsintētiskās modifikācijas pētījumi.

5. aktivitāte ” Kompleksu “saimnieks-viesis” izstrāde”

Iegūti MOI provizoriski dati līdz šķīdinātāja maiņai, izmantojot OSI difraktometru ar vara starojumu. Tomēr pēc šķīdinātāja maiņas kristālu kvalitāte kļuva sliktāka. Tiem neizdevās iegūt pārliecinošu datu, izmantojot šādu difraktometru. Ir iesniegti pieteikumi uz sinhrotroniem Lundā (MAX) un Hamburgā (DESY).

7. aktivitāte „Cilvēkkapitāla attīstība”

Viens maģistrants turpina pētījumus. Viens jauns bakalaura students ir sācis darbu.

8. aktivitāte “Pētījumu rezultātu aizsardzība un pārnese”

Tiek gatavota publikācija.

Publicēts 01.02.2019.