Paveiktais laika periodā no 01.08.2018. līdz 31.10.2018.

1. aktivitāte „MOI kandidātu atlase”

Aktivitātes īstenošana noslēgusies

2. aktivitāte „MOI sintēze”

Ir pārbaudīta 5 MOI sintēze, kas tika izvēlēti iepriekšējā posmā. Sintēze tika veikta, pamatojoties uz publicētajām metodēm.

3. aktivitāte „MOI stabilitātes pārbaude”

Pārskata periodā darbs tika turpināts. Piecus MOI kristālus, testēja šķīdinātāju apmaiņas eksperimentos. Šķīdinātāju apmaiņas eksperimentā ar cikloheksānu  tie visi izrādījušies nestabili. Tam pašam nolūkam tika izmantoti hloroforms un dietilēteris.  Visos gadījumos kristāli sadalījās. Hloroforms uzrādīja īpaši augstu destabilizējošu  efektu: kristālu sadalīšanās bija ļoti ātra.

4. aktivitāte “Pēc-sintētiskās MOI modifikācijas“

Sākotnēji  pēc-sintētiskai modifikācijai  bija atlasīti vairāki MOI. Visi no tiem saturēja aminogrupu turpmākai derivatizācijai. Diemžēl nevienu no šiem MOI mēs nevarējām uzsintezēt. Attiecīgi tika veikta papildus meklēšana. CSD datubāzē tika identificētas 23 MOI struktūras, kurām vienlaicīgi bija gan aminogrupa, gan pieejamas poras ar iekšējo diametru vairāk kā 5 A. Mēģinājumi iegūt nepieciešamus MOI tiks turpināti.

5. aktivitāte ”Kompleksu “saimnieks-viesis” izstrāde”

Lielākai daļai iegūto MOI kristāliskā struktūra sarežģī SCD analīzi. Difraktometrs, ko mūsu institūts ieguva 2018. gada oktobrī  ļauj šos pētījumus veikt efektīvāk. Tomēr pieejamie dati norāda, ka MOI kompleksu „saimnieks-viesis’’ pētīšanai  būs jāizmanto sinhrotrona avots. Sinhrotrona pētījumu programmas sākums  plānots 2018. gada sākumā.

7. aktivitāte „Cilvēkkapitāla attīstība”

Viens maģistrants turpina pētījumus. Viens jauns bakalaura students  ir sācis darbu.

8. aktivitāte “Pētījumu rezultātu aizsardzība un pārnese”

Tiek gatavota publikācija.

Publicēts 02.11.2018.