Paveiktais laika periodā no 01.05.2018. līdz 31.07.2018.

1. aktivitāte “MOI kandidātu atlase”

Aktivitātes īstenošana noslēgusies

2. aktivitāte “MOI sintēze”

Ir pārbaudīta 5 MOI sintēze, kas tika izvēlēti iepriekšējā posmā. Sintēze tika veikta, pamatojoties uz publicētajām metodēm. Dažos gadījumos metodes parādīja sliktu atkārtojamību, tāpēc iegūt pietiekama izmēra un kvalitātes monokristālus neizdevās.

3. aktivitāte “MOI stabilitātes pārbaude”

Pārskata periodā darbs tika turpināts – sintezētiem MOI tika pārbaudīta stabilitāte gaisā. Turklāt 4 jauni MOI kristālu veidi, kas tika sintezēti iepriekš, tika pārbaudīti uz stabilitāti šķīdinātāja maiņas apstākļos. Starp visiem sintezētajiem MOI kristāliem tikai 8 bija veiksmīgs identitātes apstiprinājums. Šiem 8 MOI tika veikti šķīdinātāja maiņas eksperimenti ar cikloheksānu. 5 MOI sadalījās un 3 MOI izturēja šķīdinātāja maiņu. Tiem MOI, kas ir nestabili cikloheksānā, tiks pārbaudīti citi šķīdinātāji (dietilēteris un hloroforms).

4. aktivitāte “Pēc-sintētiskās MOI modifikācijas”

Diemžēl visi mēģinājumi uzbūvēt MOI no ligandiem, kas satur aminogrupu neizdevās. Kaut arī tika iegūts kāds ciets materiāls, tas nebija atbilstošs XRPD modelim un kristālu kvalitāte bija ļoti zema. Pēcsintētiskai modifikācijai atbilstoši MOI netika iegūti.

5. aktivitāte ”Kompleksu “saimnieks-viesis” izstrāde”

MOI, kas bija stabili šķīdinātāja maiņas apstākļos, tiks virzīti kompleksa „saimnieks-viesis’’ veidošanai. SCD analīze šādiem MOI pieprasa sinhrotrona avotu. Šobrīd tiek izvērtēts plānoto eksperimentu grafiks.

7. aktivitāte “Cilvēkkapitāla attīstība”

Trīs bakalaura studenti pabeidza darbu un aizstāvēja savas tēzes. Viens maģistrants turpina pētījumus.

8. aktivitāte “Pētījumu rezultātu aizsardzība un pārnese”

Tiek gatavota publikācija.

Publicēts 03.08.2018.