Paveiktais laika periodā no 01.03.2018. līdz 30.04.2018.

1. aktivitāte „MOI kandidātu atlase”

Pārskata periodā noslēgusies MOI kandidātu atlase. Sagatavota atskaite.

2. aktivitāte „MOI sintēze”

Pārskata periodā, turpinot iesākto darbu, pārbaudīta potenciāli noderīgu MOI, kas tika izvēlēti iepriekšējā posmā, sintēze (pamatojoties uz publicētajām metodēm). Kopumā, tika veikti mēģinājumi iegūt 32 MOI. 6 gadījumos iegūtie kristāli nebija pietiekoši labi. 12 gadījumos literatūrā aprakstītās metodes uzrādīja sliktu atkārtojamību un iegūtie kristāli nebija piemēroti SCD analīzei.

3. aktivitāte „MOI stabilitātes pārbaude”

Pārskata period tika turpināti iesāktie darbi – sintezētajiem MOI pārbaudīta stabilitāte gaisā. Papildus, 5 veidu MOI kristālu tipiem, kuri tika sintezēti iepriekš pārbaudīta stabilitāte šķīdinātāju maiņas apstākļos. Oriģinālo šķīdinātāju, kurā tika veikta sintēze nomainīja uz cikloheksānu. Šīs procedūras laikā 3 MOI kristāli daļēji sadalījās. Šī uzvedība norāda uz šo MOI zemo stabilitāti un var negatīvi ietekmēt to tālāko izmantošanu kristālisko sūkļu veidā.

4. aktivitāte “Pēc-sintētiskās MOI modifikācijas “

COKNUNO1 – MOI sintēze bija veiksmīgi atkārtota, bet kristāli izveidojās pārāk mazi praktiskai pielietošanai. Tiek veikta reakcijas apstākļu optimizēšana ar mērķi iegūt lielāka izmēra kristālus. TOVJEV tika veiksmīgi iegūts kristālu veidā, kuru izmēri ir 0.15 līdz 0.20 mm. Diemžēl, konstatējām šajos kristālos lielās poras, kuras bija pildītas ar totāli nesakārtotām šķīdinātāja molekulām, kā rezultātā neizdevās veikt rentgenstaru difrakcijas analīzi, izmantojot vara anodu. Šie kristāli tiks pievienoti SCD eksperimentiem uz sinhrotrona. Veiktas pārrunas par šo eksperimentu darba grafiku.

5. aktivitāte ” Kompleksu “saimnieks-viesis” izstrāde”

Četri jauni labas kvalitātes MOI tika sintezēti, kas ir atbilstoši jaunu kompleksu “saimnieks-viesis” iegūšanai. Diemžēl Rentgenstaru difraktometrs ar molibdena vai vara anodu nav savietojams ar šo struktūru raksturošanu. To SCD analīzes pieprasa sinhrotrona avotu. Pašlaik notiek pārrunas par darba laika grafiku šiem eksperimentiem.

7. aktivitāte „Cilvēkkapitāla attīstība”

Bakalaura programmas students ir pabeidzis pētījumu un grasās aizstāvēt bakalaura darbu par MOI sintēzei nepieciešamo ligandu ieguvi.

8. aktivitāte “Pētījumu rezultātu aizsardzība un pārnese”

Tiek gatavota publikācija.

Publicēts 03.05.2018.